• Veli Bilgileri

  • Öğrenci Bilgileri

    *** Etkinliklere katılan öğrencilerimiz ve velileri; İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü EBA İçerik Geliştirme Ekibi tarafından gerçekleştirilen etkinliklerde, video ve fotoğraf çekimlerinde görüntülerinin kaydedilmesine, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Okullarda Sosyal Medya Kullanılması” konulu 2017/12 Sayılı Genelgesi uyarınca, eğitim öğretim faaliyetleri kapsamında alınan ses, görüntü ve video kayıtlarının ve hazırlamış olduğu eserlerin (hikâye, resim, fotoğraf, şiir, vb.) bulut depolama araçlarında saklanmasına, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarca kullanılan kurumsal internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında yayınlanmasına, velisi olunan öğrencinin kurumunun tanıtımı, bilimsel, sosyal, kültürel vb. amaçlı yapacağı faaliyetlerin yayınlanacağı yazılı, görsel, işitsel ve dijital medya ortamlarında paylaşılmasına; izin vermiş sayılacaklardır.